การนำเสนองานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผู้สอน

สายน๊ะ กามานะไท

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การนำเสนองานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19347

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนเข้ามาศึกษาเนื้อหาของรายวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง การนำเสนองานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.