การนำเสนองานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์


ผู้สอน
สายน๊ะ กามานะไท
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การนำเสนองานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Class ID
19347

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนเข้ามาศึกษาเนื้อหาของรายวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง การนำเสนองานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)