การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปานระวี บุญนันตศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้ใช้ประกอบการเรียนวิชานวัตกรรมการศึกษา