วิชาคณิตศาสตร์ ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

อาจาย์เกษศิริ เหลียวสิทธิกุล

อาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์