เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แป้นพิมพ์มหาสนุก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1.นักเรียนสามารถบอกความหมายและประโยชน์ของแป้นพิมพ์ได้ได้

2.นักเรียนรู้จักหน้าที่และวิธีการใช้งานแป้นพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง

3.นักเรียนสามารถดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้