แป้นพิมพ์มหาสนุก

คำอธิบายชั้นเรียน

1.นักเรียนสามารถบอกความหมายและประโยชน์ของแป้นพิมพ์ได้ได้

2.นักเรียนรู้จักหน้าที่และวิธีการใช้งานแป้นพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง

3.นักเรียนสามารถดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้