ผู้สอน
สุริยัน สายเมฆ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19367

สถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี