การใส่เอฟเฟคต์ในงานพรีเซ็นต์เตชั่น ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

การใส่เอฟเฟคต์ในงานนำเสนอ ใน Power Point