ผู้สอน
วิภารัตน์ ศรัทธากาล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

หน่วยรับข้อมูล ชั้น ม.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19376

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านสันยูง


คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยรับข้อมูล (Input unit) เป็นอุปกรณ์รับเข้า ทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อมูลมีหลากหลายอุปกรณ์