เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แน้วโน้มเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในด้าน เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีสื่อประสม อุปกรณ์พกพาและไร้สาย ปัญญาประดิษฐ์ และทางด่วนข้อมูลสารสนเทศ