เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สร้างสรรค์ Inphographic ด้วยโปรแกรม Pictochart ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปิยวรรณ เทพดำรงค์

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

การสร้างภาพหรือชิ้นงาน ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆให้เพียงพอ แล้วนำมาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง โดยใช้จิตนาการแสดงออกมาเป็นภาพจึงจะดึงดูดความสนใจได้ดี ช่วยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม กราฟิกที่ใช้อาจเป็นภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตารางแผนที่ ฯลฯ จัดทำให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย สามารถจดจำได้นาน ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น