สร้างสรรค์ Inphographic ด้วยโปรแกรม Pictochart ม.3
ผู้สอน

ปิยวรรณ เทพดำรงค์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สร้างสรรค์ Inphographic ด้วยโปรแกรม Pictochart ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19383

สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีทุ่งสง

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างภาพหรือชิ้นงาน ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆให้เพียงพอ แล้วนำมาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง โดยใช้จิตนาการแสดงออกมาเป็นภาพจึงจะดึงดูดความสนใจได้ดี ช่วยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม กราฟิกที่ใช้อาจเป็นภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตารางแผนที่ ฯลฯ จัดทำให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย สามารถจดจำได้นาน ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.