การเชื่อมโยงหลายมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชฎาภรณ์ บุญกาญจน์

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

การเชื่อมโยงหลายมิติ คือการเชื่อมต่อจากภาพนิ่งหนึ่งไปยังอีกภาพนิ่งหนึ่งในงานนำเสนอเดียวกัน (เช่น การเชื่อมโยงหลายมิติไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเอง) หรือไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนออื่น ที่อยู่อีเมล เว็บเพจ หรือแฟ้ม