ผู้สอน
ชฎาภรณ์ บุญกาญจน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การเชื่อมโยงหลายมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19389

สถานศึกษา

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

การเชื่อมโยงหลายมิติ คือการเชื่อมต่อจากภาพนิ่งหนึ่งไปยังอีกภาพนิ่งหนึ่งในงานนำเสนอเดียวกัน (เช่น การเชื่อมโยงหลายมิติไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเอง) หรือไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนออื่น ที่อยู่อีเมล เว็บเพจ หรือแฟ้ม