ความหมายของเครือข่ายและประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้สอน

นนทิยา สมัยแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ความหมายของเครือข่ายและประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19392

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสันยูง

คำอธิบายชั้นเรียน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ การนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันทั้งระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ โดยเชื่อมต่อผ่านตัวกลางเพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานอุปกรณ์และข้อมูลร่วมกัน ทำให้เกิดประโยชน์เพื่อการทำงานเป็นกลุ่ม การจัดการข้อมูล การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการทำงานระยะไกล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.