การสร้างผลงานจากซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 2

สุดารัตน์ บุญกาญจน์

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างประวัติโรงเรียนจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010