ผู้สอน
สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

1301 333 จักรกลการเกษตร (Agricultural Mechanics)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19404

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการทำงานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ชนิด และส่วนประกอบของเครื่องยนต์ ระบบการจุดระเบิด การจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง การระบายความร้อน การดูแลบำรุงรักษา ตลอดจนการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของแทรคเตอร์ เครื่องทุ่นแรง เครื่องมือ ทางการเกษตรที่ใช้กับแทรคเตอร์ การปฏิบัติงาน การใช้งานของแทรคเตอร์ และชนิดของอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวข้องกับการเกษตรที่จำเป็น