เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Computer Organization and Assembly Language

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษา—โครงสร้างภายในของไมโครคอมพิวเตอร์ —การเขียนโปรแกรมควบคุม ประกอบด้วย —โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์ รีจิสเตอร์ เทคโนโลยีของบัส —โครงสร้างและประเภทของหน่วยความจำหลัก และ หน่วยความจำแคช —โครงสร้างและประเภทของฮาร์ดดิสก์ ฟลอปปี้ดิสก์ อุปกรณ์เก็บข้อมูลทางแสง —โครงสร้างและประเภท ของอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบต่าง ๆ —โครงสร้างและการทำงานของอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ —นอกจากนั้นวิชานี้ยังกล่าวถึง หลักการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี —โหมดการอ้างแอดเดรส การถอดรหัสคำสั่ง กลุ่มคำสั่งเคลื่อนย้ายข้อมูล กลุ่มคำสั่ง คณิตศาสตร์ กลุ่มคำสั่งลอจิก กลุ่มคำสั่งควบคุมโปรแกรม —การเขียนโปรแกรมแบบโมดูล และการเรียกใช้งานฟังก์ชัน