หลักการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

กนกพร วงศ์สวัสดิ์

โรงเรียนท้าวราษฏร์สงเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ