ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

พัชรพล ฆังมณี

โรงเรียนวัดพรหมโลก

คำอธิบายชั้นเรียน

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

โทษของเทคโนโลยี