เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

pointpowerชั้น ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รัตนาภรณ์ วรรณมาศ

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์นำเสนองาน