เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน
ผู้สอน

ประภาภรณ์ กลึงผล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19437

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.