ความหมาย ความแตกต่าง ประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ
ผู้สอน

กรรณิการ์ ชูบุญทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ความหมาย ความแตกต่าง ประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19439

สถานศึกษา
โรงเรียนโยธินบำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

1. บอกความหมายและประเภทของข้อมูลและสารสนเทศได้ (K)

2. มีความกระตือรือร้นและเห็นความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศ (A)

3. ยกตัวอย่างข้อมูลและสารสนเทศในแต่ละประเภทได้ (P)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.