เรียนรู้โคลงสี่สุภาพ ม.๒

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเรียนเขียนแต่งโคลง

เราจะเดินไปด้วยกัน