homeเรียนรู้โคลงสี่สุภาพ ม.๒
person
เรียนรู้โคลงสี่สุภาพ ม.๒

ผู้สอน
นางสาว ภาทิพ ศรีสุทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรียนรู้โคลงสี่สุภาพ ม.๒

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1944

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สอนเรียนเขียนแต่งโคลง

เราจะเดินไปด้วยกัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)