ลักษณะของพาวเวอพอย

ธิดาทิพย์ แพรกปาน

โรงเรียนท่านคร

คำอธิบายชั้นเรียน

.............