ผู้สอน
ฤทัยรัตน์ แสงวิจิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19444

สถานศึกษา

โรงเรียนโยธินบำรุง


คำอธิบายชั้นเรียน

การเก็บรวบรวมและตรวจสอบ

การประมวลผลข้อมูล

การดูแลรักษาข้อมูล