เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้สอน

Melody Metinee Puechpoom นางสาวเมทินี พืชภูมิ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19449

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพจริก

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ระบบเอกสารออนไลน์ Google Doc


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.