สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
ผู้สอน

Niloh Wae-u-seng

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19455

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

วิเคราะห์ประเด็นการวิจัยทางการบริหารการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.