766-202 ฟิกฮฺมุอามะลาต

คำอธิบายชั้นเรียน

ก่ยนาบ

าสเ่ื้ยดสทื้