ผู้สอน
นายอับดุลเลาะ การีนา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

761-528 หลักการอิสลาม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19471

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทย