หลักการดะอฺวะฮฺ 761-339

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการดะอฺวะฮฺ