homeวิชางานบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
วิชางานบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
กุลณัฐฐา มุตะโสภา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชางานบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1948

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

งานบ้านเป็นงานที่เป็นหน้าที่ของทุกคนในครอบครัว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)