homeวิชางานบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
person
วิชางานบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
กุลณัฐฐา มุตะโสภา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชางานบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1948

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

งานบ้านเป็นงานที่เป็นหน้าที่ของทุกคนในครอบครัว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)