เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 8

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แบบทดสอบชุดนี้ เป็นการทดสอบ กลุ่มเรียน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 8