ระบบปฏิบัติการ Windows 8
ผู้สอน

วิษณุ หมายปาน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระบบปฏิบัติการ Windows 8

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19494

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windwos 8


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.