ง32219 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศฯ
ผู้สอน

นางสาว ปริสา หนูอินทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ง32219 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศฯ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19495

สถานศึกษา
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ - ก้อง อนุสรณ์”

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาสาขาธุรกิจค้าปลีก (cp all)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.