ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
ผู้สอน

จันทร์จิรา เหลาราช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19499

สถานศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายชั้นเรียน

การสืบค้น การเรียบเรียงสารสนเทศ พร้อมทั้งการใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม การอ้างอิงเอกสาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.