การสร้างงานเอนิเมชั่น


ผู้สอน
นาย สุเมธ ราชประชุม
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสร้างงานเอนิเมชั่น

รหัสวิชา
195

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

 

                บอกความหมายบอกความหมาย หลักการ ออกแบบงานเอนิเมชั่น บอกขั้นตอนการเปิดโปรแกรม ส่วนประกอบ หน้าที่ของเครื่องมือโปรแกรมเอนิเมชั่น

                ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการสร้างานเอนิเมชั่นจากจิตนาการโดยใช้สร้างงานเอนิเมชั่น (Macromedia Flash 8) 

                เห็นคุณค่า ของการสร้างงานเอนิเมชั่น และ สร้างชิ้นงานอย่างมีคุณธรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books