การสร้างงานเอนิเมชั่น

สุเมธ ราชประชุม

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

 

                บอกความหมายบอกความหมาย หลักการ ออกแบบงานเอนิเมชั่น บอกขั้นตอนการเปิดโปรแกรม ส่วนประกอบ หน้าที่ของเครื่องมือโปรแกรมเอนิเมชั่น

                ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการสร้างานเอนิเมชั่นจากจิตนาการโดยใช้สร้างงานเอนิเมชั่น (Macromedia Flash 8) 

                เห็นคุณค่า ของการสร้างงานเอนิเมชั่น และ สร้างชิ้นงานอย่างมีคุณธรรม