เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างงานเอนิเมชั่น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย สุเมธ ราชประชุม

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม

 

                บอกความหมายบอกความหมาย หลักการ ออกแบบงานเอนิเมชั่น บอกขั้นตอนการเปิดโปรแกรม ส่วนประกอบ หน้าที่ของเครื่องมือโปรแกรมเอนิเมชั่น

                ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการสร้างานเอนิเมชั่นจากจิตนาการโดยใช้สร้างงานเอนิเมชั่น (Macromedia Flash 8) 

                เห็นคุณค่า ของการสร้างงานเอนิเมชั่น และ สร้างชิ้นงานอย่างมีคุณธรรม