homeคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1/1 ปีการศึกษา 2555
person
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1/1 ปีการศึกษา 2555

ผู้สอน
Mr. Thaned Inmek
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1/1 ปีการศึกษา 2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1950

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนชั้น ม.1/1 ปีการศึกษา 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)