homeส30200อาเซียนศึกษา ม.4/7
personperson_add
ส30200อาเซียนศึกษา ม.4/7

ผู้สอน
นาง สุมิตรา จิตต์ศรัทธา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ส30200อาเซียนศึกษา ม.4/7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1951

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)