การขายเบื้องต้น 2200-1005

รชต พันธุ์พูล

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายความหมายของการขายได้