การขายเบื้องต้น 2200-1005

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายความหมายของการขายได้