การขายเบื้องต้น 2200-1005

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รชต พันธุ์พูล

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

อธิบายความหมายของการขายได้