3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น
ผู้สอน

ภัชราภรณ์ การุณยฐิติ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19515

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับรายการค้า


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.