2001-2000 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

วรวงศ์ โอเครรรรร

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์