วิชา ระบบบัญชี

green m

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีปัจจุบัน