เครื่องมือกลเบื้องต้น 2100-1008

เกี่ยวกับชั้นเรียน

pongsak ngamchum

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

ศึกษาเนื้อเรื่อง การเรียนรู้พื้นฐานเครื่องจักรกลเบื้องต้น