กระบวนการจัดทำบัญชี (2201-2108)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้าเจ้าของคนเดียว