เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัส 3100-0104

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ไตรภพ ศรีชมภู

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบนิวส์แมติกส์หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์ เช่น ปั๊มลมวาล์ว อุปกรณ์ทำงานรวมทั้งระบบสุญญากาศ ฯลฯการเขียนผังวงจรนิวแมติกส์และการแสดงการเคลื่อนที่การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกส์แบบทำงานต่อเนื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลินอยด์วาล์ว การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกส์ควบคุมการทำงานด้วยรีเลย์ไฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์(พีแอลซี) การบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาของระบบนิวแมติก