ผู้สอน
จันทิมา ศรีดิลก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

2002-0005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปวช.3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19534

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการจัดทำโครงการ สื่อการเรียนการสอน