ภาษาไทย 1 (2000-1101)
ผู้สอน

ฉวีวรรณ อารีย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย 1 (2000-1101)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19539

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมายของคำ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.