คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เจนจิรา บุญเกิด

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

นักเรียนสามารถปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพได้