แบบฝึกหัด
ผู้สอน

ยศพล เฉลิมกิจ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
แบบฝึกหัด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19544

สถานศึกษา
ละโว้

คำอธิบายชั้นเรียน

https://docs.google.com/forms/d/19_Qamfr1HtnO-SS0G0p67zg7PCxxMj-2moYn4cN3CiI/edit?usp=drive_web


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.