ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผู้สอน

พรพรรณ นิยมจันทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19552

สถานศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

คำอธิบายชั้นเรียน

แนะนำเทคโนโลยี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.