วิชาการเก็บเกี่ยวเก็บและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว)
ผู้สอน

สิริรัตน์ แสนยงค์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาการเก็บเกี่ยวเก็บและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19555

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำอธิบายชั้นเรียน

รายงานโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.