homeคณิตศาสตร์ 5 ค33105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
person
คณิตศาสตร์ 5 ค33105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
person
พงษ์พิชิต พรมสิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ 5 ค33105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1957

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค33105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)