homeคณิตศาสตร์ 5 ค33105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
คณิตศาสตร์ 5 ค33105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
person
พงษ์พิชิต พรมสิทธิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ 5 ค33105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1957

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค33105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)