เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฝึกอ่านสระ อา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาวกัทริดา ประทุมทอง

โรเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน

ฝึกอ่านคำที่ประสมสระ อา

กา อ่านว่า กอ-อา-กา